๒๒๘. กงสุลฝรั่งเศสเข้ามาเปลี่ยนตัว

ครั้นมาถึงเดือน ๙ ปีมะโรง สัมฤทธิศก สมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงฝรั่งเศสให้มองซิเออร์ครอศเข้ามาเป็นกงสุล เปลี่ยนมองซิเออร์ออบาเรตอยู่กรุงเทพมหานคร มองซิเออร์ครอศมาด้วยเรือกลไฟชื่อเฟลอง ถึงกรุงณวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] เข้าเฝ้าถวายพระราชศาสน์ในพระที่นั่งอนันตสมาคม ณวันศุกร เดือน ๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ มองซิเออร์ครอศถวายของสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอทรงยินดีแกะ ๔ ตัว ขวดแก้วปักดอกไม้ ๒ ขวด ขวดน้ำขวด ๑ กับหีบปืนเป็นส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนพินิตประชานารถบอก ๑[๑] พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ