๑๘๘. ราชทูตโปรตุเกศกราบถวายบังคมลากลับ

ครั้นณวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ[๑] เจ้าเมืองมะเกาได้กราบถวายบังคมลากลับออกไปจากกรุงเทพมหานคร ได้จัดเรือกลไฟชื่ออัคเรศรัตนนารถ ไปส่งทูตโปรตุเกศถึงเรือรบษาเดบันเดียร์ด้วย การที่รับทูตนั้นแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุนั้นแล้ว[๑] วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ