๒๐๙. ทรงตั้งนามราชทูตและกงสุล

ตั้งเซอร์ยอนโบวริงเป็นพระสยามานุกูลกิจ สยามิศรมหายศ สำเร็จราชการอยู่ที่กรุงลอนดอน ๑ กงสุลนั้นชื่อพระสยามธุรพาห ๑ กรุงปารีสนั้นกงสุลชื่อพระสยามธุรานุรักษ ๑ ช่างทอง ขุนรัตนานุจิตร ๑ ไวซ์กงสุลอยู่ที่เมืองมาร์เซ ชื่อหลวงพิทักษสยามการ ไวซ์กงสุล ๑ ที่เมืองลิสบอนเมืองหลวงโปรตุเกศ กงสุลชื่อหลวงสยามูปนิคสิทธิ์ ๑ กรุงเบอลินเมืองหลวงปรุศเซีย กงสุลชื่อหลวงสยามยศบาล ๑ เมืองร่างกุ้ง กงสุลชื่อหลวงสยามานุเคราะห์ ๑ เกาะปีนัง กงสุลชื่อหลวงทวีปสยามกิจ ๑ เมืองสิงคโปร์ กงสุลชื่อพระพิเทศพานิชสยามพิชิตภักดี ๑ ไวซ์กงสุลชื่อหลวงศรีสยามกิจ น้องพระพิเทศพานิชชื่อตันสุอีลิมเป็นผู้ช่วย ชื่อขุนสิทธิสยามการ ๑ เกาะเบตาเวียกงสุลชื่อหลวงชวาทวีปสยามกิจ ๑ เกาะฮ่องกง กงสุลชื่อ หลวงจีนวิสัยสยามการ ๑ เกาะมะเกา กงสุลชื่อหลวงจินาสันสยามมิตร ๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ