๑๖๗. พระราชทานเพลิงศพพระยามนตรีสุริยวงศ์และพระยาอภัยสงคราม

ครั้นมาถึงเดือน ๑๐ กำหนดจะได้ชักศพพระยามนตรีสุริยวงศ์ ซึ่งป่วยเป็นบิดถึงแก่อสัญกรรมเมื่อณเดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] พระยาอภัยสงคราม ซึ่งป่วยเป็นโรคอุจจารธาตุถึงแก่อสัญญกรรม ได้ชักศพณวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ ค่ำ[๒] แห่ทางบกมาหน้าวัดประยูรวงศ์ ไปเข้าเมรุที่สนามม้าริมวัดบุบผารามพร้อมกันทั้ง ๒ ศพ ณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ พระราชทานเพลิง[๑] อังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ฯ

[๒] วันที่ ๑๘ กันยายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ