๑๔๒. ตั้งผู้แทนทำหนังสือสัญญาเขตต์แดนอังกฤษกับไทย

ลุศักราช ๑๒๒๖ ปีชวด[๑] ฉศกเป็นปีที่ ๑๔ กอลอแนลฟิศ ผู้สำเร็จราชการเมืองร่างกุ้งมีหนังสือเข้ามาถึงมิสเตอร์นอคซ์ กงสุลเยเนราลอังกฤษว่า ไวส์รอยอินเดียให้ทำหนังสือสัญญาเขตต์แดนอังกฤษกับไทยเป็นที่หมายไว้ต่อกันให้สำเร็จ กำหนดกอลอแนนฟิศจะมาถึงเมืองกระในเดือน ๖ ข้างขึ้น ให้คอเวอนเมนต์ฝ่ายสยามแต่งข้าหลวงออกไปพูดจากันให้ตกลง จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาเทพวรชุน ๑ พระยาชุมพร ๑ พระสุรินทรามาตย์ ๑ ออกไปคอยกอลอแนลฟิศอยู่ที่เมืองกระ

ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน กอลอแนนฟิศมาถึงเมืองกระได้พูดจาปรึกษากันกับพระยาเทพประชุน พระยาชุมพร พระสุรินทรามาตย์ ข้าหลวงว่าด้วยการที่จะทำหนังสือสัญญาเขตต์แดนตกลงกันแล้ว กอลอแนนฟิศก็กลับไป[๑] พ.ศ. ๒๔๐๗

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ