๑๐๑. ส่งองค์พระนโรดมไปครองเมืองเขมร

ครั้นการศพเสร็จแล้ว จึงโปรดฯ ให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ พระยาบริรักษราชา เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายตะวันออกพาองค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์มหาอุปราชไปทางทะเลด้วยเรือกลไฟ ไปขึ้นที่เมืองกำปอดให้ไปสมัครสมานด้วยองค์หริราชดไนยไกรแก้วฟ้า ได้ออกจากกรุงเทพมหานคร ณวันพุธเดือน ๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[๑][๑] อังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ