๑๐๓. ทำเงินตราใช้แทนเบี้ยและหอย

แล้วทรงพระราชดำริว่าราษฎรใช้หอยเบี้ยจ่ายของกินกันมาแต่โบราณมาช้านานแล้ว ไม่เห็นสมควรเลย ด้วยแต่ก่อนเป็นคนป่า เห็นว่าหอยเบี้ยมาแต่ทางทะเล ไม่มีผู้ใดทำแปลกปลอมได้ จึงให้ใช้กันแทนเงินได้ ก็ครั้งนี้บ้านเมืองสมบูรณ์ขึ้นแล้ว ควรจะยักย้ายเปลี่ยนธรรมเนียมเสียบ้าง จึงโปรดฯ ให้เอาดีบุกบริสุทธิ์มาเจือสังกะสีทองแดงให้แข็งขึ้น ทำเป็นอัฐและโสฬศเป็นเหรียญด้วยเครื่องจักร ใช้แทนเบี้ย ๘ อันเป็นเฟื้องเรียกว่า อัฐ ๑๖ เป็นเฟื้องเรียกว่า โสฬศ ทองแดงทำเป็นเหรียญ ๒ แผ่นเป็นเฟื้องเรียกว่า ซีก ๔ แผ่นเป็นเฟื้องเรียกว่า เสี้ยว ราษฎรก็นิยมยินดีใช้สอยกันทั่วไปทั้งพระราชอาณาเขตต์ และเงินบาทนั้นทำกว่าจะได้ก็ช้านัก จึงโปรดฯ ให้ทำเงินเหรียญบาทขึ้นใช้แทนเงินตราบาท เบี้ย อัฐ โสฬศและซีก เสี้ยว ก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ