๑๙๑. เรื่องปักเขตต์แดนทางเมืองเขมร

ในเดือน ๒ นั้น โปรดให้พระราชเสนา หลวงเสนาภักดี หลวงสุริยามาตย์ ๓ นายออกไปเมืองพระตะบอง ได้พร้อมด้วยพระยาพระเขมรและฝรั่งเศสปักเขตต์แดนกัน พระราชเสนาได้กราบถวายบังคมลาไป ณวันเดือน ๒ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑] ไปถึงเมืองพระตะบอง ณวันเดือน ๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ อัดมิราลเดลากรอนเดแต่งให้มองซิเออร์เตอตูเนจ มองซิเออร์เปรวอชังเม มองซิเออร์โยรัง ๓ นาย องค์พระนโรดมจัดให้พระยาพหุลเทพ พระยานุชิตภักดี พระยาศรีสุนทรเทพ ๓ นาย มาพร้อมกันที่เมืองพระตะบอง ได้พากันไปที่ท่าข้ามแขวงเมืองระสือ ต่อแดนกับเมืองโปริสาท ปักเขตต์แดนลงหลักศิลาฟากละหลัก คลองอยู่กลาง แล้วกลับมาเมืองพระตะบองไปเมืองนครเสียมราฐ ได้พร้อมกันกับพระยกระบัตร พระมหาดไทย พระภักดีสุนทร ปักเขตต์แดนที่ถนนพรมศกต่อเขตต์แดนกับเมืองชีแครง ณ เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ[๒] ลงหลักศิลาทั้ง ๒ ฟาก ลำคลองอยู่กลาง เขตต์แดนต่อขึ้นไปข้างเมืองลาวก็ให้ตกลงกันตามแผนที่ ซึ่งอัดมิราลกอนตราบอนาดทำไว้หาได้ปักไม่ การปักเขตต์แดนก็เป็นยุตติกัน[๑] อาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ฯ

[๒] พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ