๑๖๔. การปักเขตต์แดนสยามกับพม่าของอังกฤษ

ฝ่ายมิสเตอร์โยไรลีซึ่งเป็นที่แนกยาวุนเซนตอแมนยีเบศเคน มีหนังสือนัดเข้ามาว่า เดือน ๓ จะเข้ามาปักเขตต์แดนที่พระเจดีย์ ๓ องค์ที่ได้ตกลงกันไว้กับหลวงนายเดช ให้แต่งข้าหลวงออกไปพร้อมกัน กงสุลอังกฤษจึงได้ทำหนังสือยื่นมายังพณฯหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหมกราบบังคมทูลทรงทราบแล้ว จึงโปรดฯ ให้พระยาเกียรติ หลวงสุนทรบริรักษ์ผู้ช่วยราชการเมืองราชบุรี สมิงสิทธิราชากับไพร่ไทยมอญ ๘๑ คนออกไป ได้กราบถวายบังคมลาไปเมื่อณวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] ไปทางเมืองกาญจนบุรี ได้พบกันกับมิสเตอร์โยไรลีซึ่งเป็นแนกยาวุนเซนตอแมนยีเบศเคนที่ ๒ เจ้าเมืองมัตมะนาย ๑ อะเยแบงผู้ว่าราชการเมืองทวาย ๑ เสมียนอังกฤษ ๑ เสมียนพม่า ๓ เสมียนมอญ ๓ เสมียนทวาย ๑ เสมียนแขก ๑ ทหารแขก ๑๙ คน คนใช้พม่ามอญกะเหรี่ยง ๗๑ คน ได้ไปปักเขตต์แดนตั้งแต่พระเจดีย์ ๓ องค์ แดนเมืองสังคลบุรีต่อกับเมืองมระแมนปลายน้ำแม่กษัตริย์ตำบล ๑ เขาสูง เขาพงา เขาช้างเผือก ปลายแม่น้ำน้อยแดนเมืองไทรโยกต่อกันกับเมืองทวายตำบล ๑ เขาสูงที่วังหมึกแขวงเมืองสมิงขบุรีตำบล ๑ หนองน้ำขุ่นมาเขาเลโล เขาลือกลอ เขาพยุหิน ๓ กอง มะปราง ๓ ต้น ขุนนางอังกฤษถากไม้จารึกอักษรไว้ พระยาเกียรติขุนนางฝ่ายไทย กองศิลาปักไม้แก่นจารึกอักษรไทยอักษรรามัญไว้ ครั้นมาถึงท่าวังหมึก พระยาเกียรติป่วยเป็นไข้พิษ มิสเตอร์โยไรลีป่วยก็กลับไป พระยาเกียรติมาถึงบางกระเจ้าแขวงเมืองสมุทรสาครก็ถึงแก่กรรม[๑] วันที่ ๒๓ มกราคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ