๑๒๖. เตรียมการสมโภชพระบรมอัฏฐิ

ทรงพระราชดำริว่าได้ตรัสไว้เนืองๆ ว่า ถ้าได้ครอบครองสิริราชสมบัติได้ ๑๐ ปีแล้ว จะมีการมหรสพสมโภชฉลองพระเดชพระคุณพระบรมอัฏฐิเป็นการใหญ่ครั้ง ๑ บัดนี้ก็เกินมาถึง ๓ ปีแล้ว จึงโปรดฯ ให้รื้อพระเมรุกรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร แล้วให้เก็บเอาไม้ที่เหลือจ่ายอยู่ตามเจ้าพนักงานนายด้านมาทำพระบรมบรรพตขึ้น ถ้าไม่พอก็ให้เอาไม้สักจ่ายลง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ