๑๙๒. อักษรศาสน์ไว้ส์รอยอินเดีย

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อณวันพุธเดือน ๒ แรม ๖ ค่ำ[๑] ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือนยันนุวารี กัปตันแบกโดยสานเรือเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครแจ้งว่า ไว้ส์รอยอินเดียมีอักษรศาสน์ให้เข้ามาถวาย ด้วยว่าแผนที่เขตต์แดนนั้นไว้ส์รอยอินเดียยังทำอยู่ ถ้าทำแล้วจะส่งเข้ามาประทับตรารัติฟายต่อภายหลัง ได้โปรดฯ ให้กัปตันแบกเข้าเฝ้าแห่รับอักษรสาสน์ตามอย่างรับครั้งก่อน เฝ้าในพระที่นั่งอนันตสมาคมรับอย่างกลาง[๑] วันที่ ๑๕ มกราคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ