๗๖. เสด็จประพาสตลาดสำมุข

ครั้นมาถึงณวันพุธ เดือน ๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[1] เสด็จพระราชดำเนินลงเรือพระที่นั่งมณีเมขลาใช้จักรจากท่านิเวศวรดิษฐไปประพาสตลาดที่สำมุข แล้วเสด็จกลับเข้าทางปากน้ำบางปกงทอดพระเนตรเขาดิน แล้วก็เสด็จขึ้นไปตามลำน้ำถึงเมืองปราจีนบุรี แล้วก็เสด็จกลับเข้าพระนคร ภายหลังมีผู้กล่าวว่าจรเข้หนีเข้าไปอยู่ในคลองปากน้ำโยทะกาทั้งใหญ่เล็กเป็นอันมาก ดูเหมือนไม้ซุง เรือเข้าออกก็ยากต้องระวังตัว จะเป็นเหตุด้วยเรือไฟหลายลำ เสียงจักรนั้นสนั่นไปไม่รู้ว่าอะไร จรเข้จึงได้หนีเข้าไปซ่อนอยู่ในลำแม่น้ำนั้น[1] วันที่ ๔ มกราคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ