๒๐๐. ไวซ์รอยอินเดียทำแผนที่เขตต์แดนส่งมาประทับตรา

ในเดือน ๗ นั้น ตรงกับเดือนยูน กงสุลอังกฤษมีหนังสือแจ้งความมาว่า ไวซ์รอยอินเดียได้ทำแผนที่เขตต์แดนแล้วส่งเข้ามาให้รัติฟาย จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานตรวจดูแผนที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว ก็ลงนามประทับตราพระคชสีห์ดวง ๑ ตราพระราชสีห์ดวง ๑ ตราเลเฟเตเนระอาระเตปะเรฝ่ายอังกฤษดวง ๑ ทั้ง ๒ ฉะบับ แผนที่นั้นมอบให้กงสุลอังกฤษส่งไปแผ่น ๑ เจ้าพนักงานรักษาไว้ที่กรุงเทพมหานครแผ่น ๑ เขตต์แดนซึ่งติดต่อกันแจ้งอยู่ในแผนที่นั้นแล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ