๗๘. ฝรั่งเศสรบกับญวน (ต่อ)

ครั้นมาถึงเดือน ๓ อัดมิราลริโกก็ทิ้งอ่าวตุรนเสีย รื้อเครื่องไม้บรรทุกเรือมาตีปากน้ำเมืองไซ่ง่อน ญวนเมืองไซ่ง่อนสู้รบขึงทุ่นแล่นสายโซ่ไว้หน้าป้อม กำปั่นรบฝรั่งเศสก็ยิงทุ่นและสายโซ่ขาดออก แล้วตีเมืองดงนายได้แล้วก็มาตีเอาเมืองไซ่ง่อนได้ พระเจ้าเวียดนามก็จัดกองทัพให้ญวนลงมาตีเมืองไซ่ง่อนคืนก็ไม่ได้ ได้รบกันหลายครั้งญวนก็แตกไปทุกที

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ