๑๐๗. โสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์

ครั้นมาถึงณเดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ แรม ๒ ค่ำ แรม ๓ ค่ำ[๑] ได้ตั้งการมงคลพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๓๐ รูป เวลาบ่ายตั้งกระบวนแห่แต่เกยที่ประทับในพระบรมมหาราชวัง เลี้ยววัดพระศรีรัตนศาสดารามเข้าประตูพิมานไชยศรี ประทับเกยที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทแห่ไปฟังสวดทั้ง ๓ วัน รุ่งขึ้น ณวันพุธ เดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ เวลาเช้าพระฤกษ์ได้โสกันต์ แล้วสรงน้ำที่ภูเขาทำด้วยศิลาที่หลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้านตะวันตก ชีพ่อพราหมณ์ถวายน้ำกลศน้ำสังข์เสร็จแล้วแห่กลับตามทางที่แห่มา คู่เคียงและคู่แห่ผลัดเครื่องชมพู ครั้นเวลาบ่าย ตั้งกระบวนแห่มาสมโภชเวียนเทียนบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกเวลา ๑ กระบวนแห่และเครื่องเล่นรายทางมีพร้อมทุกสิ่งเหมือนอย่างโสกันต์ใหญ่[๑] อาทิตย์ที่ ๑๖ จันทร์ที่ ๑๗ อังคารที่ ๑๘ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ