๑๒๒. พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสถวายเครื่องราชอิศริยยศ

ในเดือน ๖ ข้างแรมนั้น อัดมิราลบอนาดเจ้าเมืองไซ่ง่อนแต่งให้กำมดันเรบุญ เชิญดิกอเรแซนพระราชอิศริยยศประดับเพ็ชรเข้ามา ๒ องค์ ว่าเป็นของทรงยินดีสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอให้อัดมิราลบอนาด นำเข้ามาถวายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ ๑ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ ๑ อัดมิราลบอนาดติดราชการอยู่ยังไม่ว่าง แล้วสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอให้อัดมิราลเดลากรอนเดเข้ามาเปลี่ยน อัดมิราลบอนาดจะต้องรีบกลับออกไป จึงให้กำมดันเรบุญเชิญเครื่องพระราชอิศริยยศเข้ามาแทนตัว มาด้วยเรือ ๒ เสาเครื่องจักรท้าย ชื่อเรราเดีย เข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ณวันพุธ เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำ[๑] ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ เวลาเช้า ๕ โมง กำมดันเรบุญเข้าเฝ้าออกใหญ่ รับพระราชทานอิศริยยศต่อพระหัตถ์ในพระที่นั่งอนันตสมาคม ครั้นรุ่งขึ้นกำมดันเรบุญได้นำพระราชอิศริยยศไปถวายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[๑] วันที่ ๖ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ