๑๐๖. งานพระศพกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์และพระองค์เจ้าสว่าง

ครั้นมาถึง ณเดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] ได้ชักพระศพพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสว่าง แต่วังไปลงเรือศรีที่ท่าวัดพระเชตุพน ไปเข้าเมรุวัดอรุณราชวราราม ณวันเดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ได้เสด็จพระราชทานเพลิง[๑] ศุกรที่ ๒ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ