๑๗๔. งานพระศพเจ้านาย

ครั้นณวันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ[๑] ได้เชิญพระโกศพระศพพระบรมวงศ์เธอฝ่ายใน พระองค์เจ้าพลับ ซึ่งประชวรพระโรคชราสิ้นพระชนม์นั้น ตั้งกระบวนแห่แต่หอธรรมสังเวชออก ประตูศรีสุนทรทวารไปออกประตูสกัดเหนือ ตามทางหน้าวัดมหาธาตุไปเข้าประตูพระเมรุด้านตะวันตก เชิญพระศพขึ้นบนพระเบญจา มีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน ครั้นรุ่งขึ้นณเดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ พระราชทานเพลิง

ครั้นณเดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ[๒] ได้เชิญพระศพพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราศรี ซึ่งประชวรพระโรคง่อยมาหลายปีไปเข้าพระเมรุ มีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน ครั้นเดือน ๔ ขึ้น ๕ ค่ำ พระราชทานเพลิง

ครั้นมาถึงณวันพฤหัสบดีเดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ เชิญพระโกศพระศพพระบวรวงศ์เธอ กรมขุนนรานุชิต ซึ่งประชวรไข้จับสิ้นพระชนม์ เมื่อวันพระราชทานเพลิงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วแห่ไปเข้าพระเมรุ มีงานมโหรสพ ๒ วัน ๒ คืน ครั้นณวันศุกร เดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ พระราชทานเพลิง[๑] วันที่ ๒ มีนาคม ฯ

[๒] ศุกรที่ ๘ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ