๑๕๒. การฉลองศาลาที่เมืองร่างกุ้ง

ครั้นณวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ได้นิมนต์พระสงฆ์เจ้าอธิการที่เมืองร่างกุ้ง กับพระสงฆ์ที่มาแต่เมืองมระแมนสวดมนต์ที่ศาลา ๓ วันๆ ละ ๗ รูป ได้ทำสำรับคาวหวานถวายพระสงฆ์ทั้ง ๓ วัน มีเทศน์ด้วยวันละ ๒ กัณฑ์ ได้ถวายผ้าไตรเครื่องอัฏฐบริกขารของไทยธรรม แก่พระสงฆ์สวดมนต์ ๑๑ รูป เทศนา ๑๖ รูป แล้วแจกทานคนป่วยชราพิการ และทำสำรับเลี้ยงราษฎรชายหญิง ๑,๐๐๐ คน มีหุ่น ละคร มวย การเล่นฉลองศาลาเสร็จ ณวันอาทิตย์ เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ รวมเงินใช้ในการฉลองศาลาเป็นเงิน ๕๗๓ รูเปีย

ครั้นณเดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ หลวงนายเดชไปลากอลอแนลฟิศเจ้าเมืองร่างกุ้ง ๆ มอบหนังสือเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ๒ ฉะบับ รุ่งขึ้นณเดือน ๔ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[๑] หลวงนายเดช พระยาเกียรติ พระยาสิงหจักรเพ็ชร นายไพร่ลงเรือกลไฟมาจากเมืองร่างกุ้ง ถึงเมืองมระแมน ณวันเดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ อยู่ที่เมืองมระแมน ๘ วัน แล้วกลับมาเมืองอมรวดี พร้อมด้วยลุตแตนแนนกระแนนปรอน ถึงเมืองอมรวดี ณเดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ พบกับขุนนางอังกฤษซึ่งไปดูเขตต์แดนฝ่ายเหนือ พูดจาด้วยเขตต์แดนกับขุนนางอังกฤษ ได้ตกลงกันตามแผนที่ซึ่งนายด่านได้เคยลาดตระเวนมาแต่ก่อน แล้วหลวงนายเดช พระยาเกียรติ พระยาธนูจักร พระยาสิงหจักรเพ็ชร พระศรีสวัสดิ์ นายไพร่กลับเข้ามากรุงเทพมหานครทางเมืองตาก[๑] วันที่ ๗ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ