๓๐. ได้พระวิมลรัตนกริณี ช้างพังเผือกตรี

ในเดือน ๘ นั้นพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรบอกมา ว่าคล้องได้ช้างพังเผือกตรีที่ป่าฉมาดฉบาแขวงท่าลัด แต่ฟากน้ำโขงช้างหนึ่ง สูง ๔ ศอก ๒ นิ้ว เดินทางช้างลงมาทางกรุงเก่าแล้วล่องแพลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ณวันพฤหัสบดีเดือน ๘ แรม ๓ ค่ำ[๑] พระสุนทรราชวงศากราบทูลว่า คล้องได้เมื่อณวันอังคารเดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ[๒] ปีชวดจัตวาศก จึงโปรดฯ ให้มีการสมโภชในพระบรมมหาราชวัง ที่ชาลาหน้าโรงช้าง ช้างนั้นถ้าจะประสมสีๆ แดงเป็นพื้นเจือเหลืองเจือเขม่า ขึ้นระวางเป็นพระวิมลรัตนกริณี สุทธศรีสรรพางคพิเศษ ทุติยเศวตวรรโณภาส พงศกมลาสนรังสฤษดิ์ ราชบุญฤทธิสมาหาร โสภาจารจุฬาหล้า มหาอุดมมงคล พรรษผลพิบุลยประสิทธิ์ ศุภสนิทพาหนนาถ ลักษณวิลาศเลิศฟ้า แล้วพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราพระสุนทรราชวงศา ๓ ชั่ง พระราชทานหมอควาญคนเลี้ยง ๔ ชั่ง รวม ๗ ชั่ง ผูกโรงไว้ที่โรงยอดหน้าพระคลังมหาสมบัติ[๑] วันที่ ๒๓ มิถุนายน ฯ

[๒] วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๙๕

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ