๑๖๓. โสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ ๓ พระองค์

ครั้นรุ่งขึ้นณวันเดือน ๒ แรม ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ[๑] ได้ตั้งพิธีแห่โสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ พระเจ้าหลานเธอในพระบวรราชวัง พระองค์เจ้าวรภักดิ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๓๑ รูป เวลาบ่ายตั้งกระบวนแห่ไปทรงฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง ๓ วัน รุ่งขึ้นวันพฤหัสบดีเดือน ๒ แรม ๑๐ ค่ำ แห่มาโสกันต์แล้วสมโภชวัน ๑ กระบวนแห่เครื่องเล่นรายทางนั้นมีพร้อมทุกสิ่ง เหมือนอย่างโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์[๑] จันทร์ที่ ๘ อังคารที่ ๙ พุธที่ ๑๐ มกราคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ