๕๔. สร้างสวนอนันตอุทยาน

ครั้นทูตไปแล้วทรงพระราชดำริว่า มีพระราชวังเดิมพระราชทานให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทอยู่ มีเหตุสิ่งไร ประชวรสิ่งไร จะว่าราชการแผ่นดินไม่ได้แล้ว จะต้องออกนอกราชการก็ไม่มีที่วังจะอาศัยอยู่ จะประมาทกับการมิได้ ไม่ไว้พระราชหฤทัย ด้วยนิสสัยพระองค์เป็นปราชญ์ มิได้มีความประมาท จึ่งให้เจ้าพนักงานซื้อสวนที่ในคลองมอญหลังวัดชิโนรสารามเป็นอันมาก ให้ชื่อว่าสวนอนันตอุทยาน[๑] แล้วโปรดฯ ให้ช่วยทาสที่มีทุกข์ยากอยู่ตามขุนนางและราษฎรมาเป็นทาสหลวง ให้รักษาสวนอยู่เป็นคน ๑๕๐ เศษ โปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กองทำการ ครั้นสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยถึงแก่พิราลัย แล้วโปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททำการต่อไป สร้างเป็นพระราชวังขึ้น มีพระที่นั่งใหญ่น้อย แล้วมีเขื่อนเพ็ชรล้อม มีตึกพระสนมเอก ๑๐ หมู่ ครั้นมาถึงปีฉลู สัปตศก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ที่วังสวนอนันตอุทยาน ก็โปรดฯ ให้รื้อไปทำวังพระเจ้าลูกยาเธอเสียหลายหมู่ ที่วังนั้นก็เลิกเสียมิให้ทำการต่อไป[๑] ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕ กล่าวว่า “พระราชทานนามว่า วังนันทอุทยาน”

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ