๑๓๑. สร้างถนนบำรุงเมือง

ในเดือน ๑๒ ทรงพระราชดำริว่า ถนนเสาชิงช้ายังมิได้กระทำใหม่ เป็นที่รกรุงรังไม่งามแก่บ้านเมือง จึงโปรดฯ ให้พระพรหมบริรักษ์เป็นแม่กองจ้างจีนกระทำขึ้น พระพรหมบริรักษได้วัดตั้งแต่ป้องสัญจนใจวิงไปถึงตลาดเสาชิงช้าตรงออกประตูวัดสระเกศ ยาว ๒๙ เส้น ๑๔ วา ๓ ศอก กว้าง ๓ วา ได้จ้างจีนทำ ราคาค่าจ้างจีนถมถนนก่ออิฐกันข้างมีท่อยาว ๒๑ เส้น ๑๔ วา ๓ ศอก เส้นละ ๑ ชั่ง ๑๐ ตำลึง รวมเป็นเงิน ๕๔ ชั่ง ๖ ตำลึง ๓ บาท ไม่มีท่อยาว ๘ เส้น ๆ ละ ๑ ชั่ง ๕ ตำลึง เป็นเงิน ๑๐ ชั่ง รวมเงิน ๖๔ ชั่ง ๖ ตำลึง ๓ บาท รวมทั้งค่าอิฐ ค่าทราย ค่าปูน เป็นเงิน ๑๘๘ ชั่ง ๑๓ ตำลึง พระราชทานชื่อว่าถนนบำรุงเมือง ให้สร้างป้อมขึ้นใหม่ตรงถนนบำรุงเมือง เป็นระวางป้อมเผด็จดัสกรและป้อมสิงขรขันธ์ เสร็จแล้วพระราชทานชื่อว่า ป้อมสัญจรใจวิง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ