๒๓๐. ลงพระราชอาชญาพวกมหาดเล็กเล่นไพ่

เสด็จออกทอดพระเนตรเห็นพวกมหาดเล็กเล่นไพ่ที่ดาดฟ้าชั้นบน ทรงขัดเคืองกริ้วแล้วให้ชำระได้ตัวการ ๕ นาย ถึงเวลาบ่าย ๔ โมง ๓ นาที มีพระบรมราชโองการดำรัสให้เอาตัวหลวงนายเดช (ทองอยู่) นายพินัยราชกิจ (เวก) นายขัน นายชิต (ละม้าย) ๔ นาย ลงเรือโบตไปปล่อยเสียที่ฝั่ง ครั้นเวลาบ่าย ๕ โมง ๒๐ นาที ออกจากที่ทอดหน้าเกาะหลัก เวลาค่ำแล้วมาทอดอยู่ที่หน้าตะเกียบ รุ่งขึ้นณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๓ ค่ำ[๑] เวลาเช้า ๕ โมงเศษ เสด็จขึ้นทอดพระเนตรตามหาดและบนฝั่ง เวลาบ่าย ๕ โมง เสด็จกลับประทับในเรือพระที่นั่ง ครั้นเวลา ๕ ทุ่มเศษ เสด็จออกจากที่หน้าตะเกียบใช้จักรมา

รุ่งขึ้นณวันศุกร เดือน ๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เวลาเช้า ๒ โมง ๑๕ นาที ถึงที่พระสมุทรเจดีย์ เสด็จขึ้นทรงนมัสการ เวลาเช้า ๓ โมง ๒๗ นาที ออกจากที่พระสมุทรเจดีย์ เวลาเที่ยงแล้ว ๖ นาที ถึงท่านิเวศน์วรดิษฐ์ เสด็จขึ้นทรงที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย พระวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยเฝ้าพร้อมกัน แล้วให้ลงพระราชอาชญาหมื่นวิเศษในกรมพระแสงปืนต้นผู้เป็นเจ้าของไพ่ ๓๐ ที แล้วให้ชำระเอาตัวพวกที่เล่นไพ่ไปขัดศิลาที่วังสราญรมย์ แล้วเสด็จขึ้นในพระบรมมหาราชวัง[๑] วันที่ ๒๐ สิงหาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ