๑๘๓. กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสสิ้นพระชนม์

ฝ่ายพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ทรงประชวร เสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับ เป็นพระโรคโบราณ ครั้นถึงณวันพุธ เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ สิ้นพระชนม์ พระชนม์นับเรียงปีได้ ๔๖ พรรษา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ