๑๓๘. สมโภชพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิ

ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เชิญพระบรมอัฏฐิสมเด็จพระไอยิกาธิราชปฐมวงศ์ พระโกศ ๑ พระบรมอัฏฐิสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระโกศ ๑ พระบรมอัฏฐิสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระโกศ ๑ พระบรมอัฏฐิสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโกศ ๑ พระอัฏฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมพระเทพสุดาวดี กรมพระศรีสุดารักษ์ ๒ พระโกศ พระบรมอัฏฐิสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระโกศ ๑ พระบรมอัฏฐิสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระโกศ ๑ พระอัฏฐิกรมพระราชวังบวรในแผ่นดินต้น แผ่นดินที่สอง ๒ พระโกศ พระอัฏฐิกรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระโกศ ๑ พระอัฏฐิกรมหลวงเทพวดี พระโกศ ๑ กับสมเด็จพระรูปต้นปฐมวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระโกศ ๑ รวม ๑๓ พระโกศ ที่เป็นพระบรมอัฏฐิ ทรงพระที่นั่งราเชนทรบุษบก ที่เป็นพระอัฏฐิทรงพระที่นั่งยานุมาศ ตั้งกระบวนแห่ออกประตูวิเศษไชยศรีเลี้ยวไปป้อมเผด็จดัสกร แห่ไปสู่พระมณฑปทิศตะวันออก ประดิษฐานในพระมณฑปใหญ่บ้าง ในพระมณฑปน้อย ๔ ทิศบ้าง ทรงพระราชดำริถึงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลว่า บุตรคนนี้ถ้ายังดำรงชีพอยู่จนถึงคราวโสกันต์ ก็ควรต้องมีเขาไกรลาศเป็นการใหญ่ และครั้งนี้ได้ทำเป็นพระบรมบรรพตขึ้นฉลองพระเดชพระคุณพระบรมอัฏฐิ พระอัฏฐิเสร็จแล้ว ก็ให้ศพนี้ขึ้นตั้งที่มณฑปบนบรรพตพิมานด้วยเถิด แทนที่เขาไกรลาศ ก็ได้มีการสมโภชถวายไทยธรรมพระสงฆ์ และทิ้งฉลากทิ้งทานต้นกัลปพฤกษ์ให้แก่ข้าราชการและราษฎรเป็นอันมาก พระวงศานุวงศ์และเสนาบดีผู้ใหญ่ก็ได้พระราชทานทองคำลิ่มหนักลิ่มละ ๖ ตำลึง ๑ บาท องค์หนึ่ง ๑๐ ลิ่มก็มี ๘ ลิ่มก็มี ๕ ลิ่มก็มี ๔ ลิ่มก็มี ที่สุดจนลิ่ม ๑ ทั้งเจ้าและขุนนางที่ได้ราชการมากได้ทั่วถึงกัน พระราชทานของฉลากรายวันให้ข้าราชการราษฎร และคนชาวต่างประเทศทุกๆ วัน ครบ ๔ วัน ๔ คืนแล้ว ครั้นณวันเดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ แห่พระบรมอัฏฐิ พระอัฏฐิกลับเข้าพระราชวัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ