๒๐๔. ขุดได้พระพุทธรูปนิรันตราย

อนึ่งพระเกรียงไกรกระบวนยุทธปลัดเมืองฉะเชิงเทรา ขุดได้พระพุทธรูปนั่งสมาธิที่ดงศรีมหาโพธิองค์ ๑ ทองคำหนัก ๕ ตำลึง พระราชทานรางวัลเป็นเงินตรา ๔ ชั่ง ชื่อว่าพระนิรันตราย และเป็นรูปพระไสยศาสตร์ รูปพระศิวลึงค์บ้าง แก้วผนึกบ้าง เป็นของคนโบราณซึ่งจมอยู่ในแผ่นดินก็มีคนขุดได้ด้วยพระบารมี กษัตริย์นานาประเทศทั้งหลายก็จัดของทรงยินดีให้ทูตนำเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหลายบ้านหลายเมือง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ