๑๕๙. พระยามนตรีสุริยวงศ์ออกไปเมืองนครฯ

ครั้นมาถึงเดือน ๙ โปรดฯ ให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ ออกไปเผาศพเจ้าพระยาสงขลา (สังข์) และศพพระยาวิชิตรสรไกรปลัดเมืองนคร ไปด้วยเรือกลไฟของท่านชื่อมอนิงสตาร์ ได้ออกจากกรุงณเดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑]

ในเดือน ๙ ในเดือน ๑๐ ปีฉลูนั้น ฝนก็ยังน้อยอยู่ แต่ไม่แล้งเหมือนปีชวด ราคาเข้าก็ยังคงอยู่ถังละบาทเฟื้องบ้าง บาท ๑ บ้าง ต่อเข้าใหม่ออก ราคาเข้าก็ลดลงมาอยู่เพียงถังละ ๓ สลึงบ้าง ๓ สลึงเฟื้องบ้าง[๑] พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ