๑๕๘. นายพลเรือโท ยอช กิง เข้ามากรุงเทพฯ

ครั้นณวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๓ ค่ำ[๑] อัดมิราลกิงเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคม ณวันอังคาร เดือน ๗ แรม ๕ ค่ำ เสด็จออกรับอย่างกลาง ครั้นรุ่งขึ้นณวันพุธ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสเสด็จลงไปเยี่ยมเยือน อัดมิราลกิงเข้ามาครั้งนั้น พักอยู่บ้านกงสุลอังกฤษ ๖ วัน กลับออกไป[๑] อาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ