๑. อัญเชิญสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎฯ เสด็จจากวัดบวรนิเวศ

ทีนี้จะกล่าว ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อไป

ลุศักราช ๑๒๑๓ ปีกุน ตรีศก[๑] เป็นปีที่ ๑ ครั้นรุ่งขึ้นวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ำ[๒] เวลาเช้า เจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่สมุหพระกลาโหม ๑ พระยาราชสุภาวดี ว่าที่สมุหนายก กับข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันเป็นอันมาก พากันออกไปเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์ พงศอิศรกษัตริย์ ซึ่งสถิตณวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวง แต่บรรดาราษฎรทั้งปวงก็นิยมชมชื่นรื่นเริงร้องอวยไชยถวายพระพร ตั้งเครื่องสักการบูชา เก็บดอกไม้ไปเรี่ยรายไว้ตามสถลมารคเป็นอันมาก ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย หมู่องครักษ์แห่ห้อมล้อมด้วยสรรพศัตราวุธแห่มา หมู่พราหมณ์ทั้งหลายมิได้บัตรหมายพากันไปโปรยเข้าตอกดอกไม้ ตีไม้ บัณเฑาะว์ เป่าสังข์ นำเสด็จมาจนถึงเรือพระที่นั่ง เสด็จทรงเรือพระที่นั่งกราบประจำทวีปยาว ๑๘ วา ๒ ศอก โดยทางชลมารค มีเรือพระที่นั่งรอง เรือข้าราชการนำตาม จุกช่องคลองใหญ่น้อยทั่วทุกพนักงาน เรือพระที่นั่งออกปากคลองบางลำภู ล่องลงมาประทับณพระตำหนักน้ำ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งอยู่เป็นพนักงานรักษาพระราชนิเวศน์ ก็พร้อมกันไปคอยรับเสด็จอยู่ที่พระตำหนักน้ำหน้าพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จทรงพระราชยาน ข้าราชการแห่ห้อมพร้อมตามเป็นกระบวนถ้วนทุกพนักงาน เสด็จเข้าสู่พระราชวังสถาน ประทับศาลาหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ผู้น้อย โดยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปสรงน้ำพระบรมศพ แล้วเจ้าพนักงานทรงพระเครื่องต้นตามขัตติยราชประเพณี เชิญพระบรมศพเข้าสู่พระโกษฐทองคำจำหลักลายกุดั่น ประดับพลอยเนาวรัตน์ ตั้งกระบวนแห่ออกประตูสนามราชกิจ ไปประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งดุสิดามหาปราสาทตามบุราณราชประเพณี แล้วพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์ พงศอิศรกษัตริย์ ประทับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งกองล้อมวงรอบวัด ชั้นในองครักษ์ ๘ หมู่อยู่พิทักษ์รักษา แล้วเชิญเสด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรรังสรรค์ เสด็จณพลับพลาหน้าคลังที่ไว้ปืนใหญ่ในพระราชนิเวศน์มหาสถาน ตั้งกองป้องกันล้อมวงองครักษ์พิทักษ์รักษาอยู่เหมือนกัน[๑] พ.ศ. ๒๓๙๔

[๒] วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ