๘๙. ใบบอกพระยาสระบุรีเรื่องคล้องได้ช้างพังเผือกโท

ครั้นมาถึงเดือน ๔ ข้างขึ้น พระยาสระบุรีบอกลงมาว่า พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรนำช้างเข้ามาถวาย ว่าพระศรีวรราช ผู้ช่วยราชการกับท้าวเพี้ยเมืองยะโสธร คล้องได้ช้างพังเผือกโทที่ป่าฉะมาตฉะบาช้าง ๑ จับได้เมื่อณวันอาทิตย์เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] ปีวอกโทศก สูง ๓ ศอก ๑ คืบ ฝึกหัดเชื่องราบแล้ว เดินช้างมาถึงเขาแก้วแขวงเมืองสระบุรี กรมการได้ปลูกโรงพักไว้คอยรับเสด็จ[๑] ศุกรที่ ๒๒ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ