๒๐๕. สั่งปืนเข้ามาใช้ในราชการ

ทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองก็เจริญขึ้นแล้ว ปืนใหญ่ๆ ที่จะรักษาพระนครยังมีอยู่น้อย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ สั่งปืนกะสุน ๑๐ นิ้ว เข้ามาเพียง ๑๐๐ บอกยังไม่พอใช้ จึงโปรดให้พณฯหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สั่งปืนกะสุน ๘ นิ้ว ๑๒ นิ้วเข้ามาอีก พณฯหัวเจ้าท่าน จึงสั่งนายทหารกุมปันนีว่าราคาตกลงกันกะสุน ๑๒ นิ้ว บอกละ ([๑]) กะสุน ๘ นิ้วราคาบอกละ ([๒]) ก็ได้ปืนเข้ามาเป็นอันมาก กับปืนเฟาลิงปิด ๔ บอกมีรูปช้างคร่ำทองคำราคาบอกละ ๓ ชั่ง ๑๘ ตำลึง ๒ บาท ปืนอามสตรองกะสุนหนัก ๔๐ ปอนด์ ๒ บอก คิดทั้งเครื่องสำหรับปืนและส่งถึงกรุงบอกละ ๖๑ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ๑ สลึง ปืนอามสตรองกะสุนหนัก ๑๒ ปอนด์ ๒ บอก คิดทั้งเครื่องสำหรับปืนและค่าจ้างส่งถึงกรุงบอกละ ๔๗ ชั่ง ๑ สลึง ปืนทองเหลือง ๖๐ บอก ๆ ละ ๒ ชั่ง ๑๔ ตำลึง ๓ บาท สลึงเฟื้อง ปืนหลังช้าง ๔๐ บอกๆ ละ ๖ ตำลึง ๑ บาท และปืนคาบสิลาปืนไรเฟิลฉนวนทองแดงเข้ามารักษาพระนครอีกเป็นอันมาก[๑] ต้นฉบับไม่ลงราคาไว้

[๒] ต้นฉบับไม่ลงราคาไว้

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ