๖๓. ราชทูตไทยกลับจากลอนดอน

ในวันนั้น กำปั่นชื่อไปเลดิศ กัปตันชื่อดิกอเซ เข้ามาส่งพระยามนตรีสุริยวงศ์ราชทูต ซึ่งออกไปกรุงลอนดอนเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ความโดยพิสดารแจ้งอยู่ในเรื่องราวจดหมายเหตุของทูตนั้นแล้ว[๑][๑] คือจดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ