๒๔๑. สรงน้ำพระบรมศพ

ครั้นเสร็จการประชุมแล้ว รุ่งขึ้นเวลาเช้าจะได้สรงน้ำเครื่องพระบรมศพ พระวงศานุวงศ์และพณฯ หัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหม จึงให้พระยาสุริวงศวัยวัฒน์ไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานารถ หมู่องครักษ์แห่ห้อมมา เสด็จดำเนินยังไม่ได้ ก็ให้ทรงพระเสลี่ยงเก้าอี้หามเข้าไปจนถึงข้างใน ทรงสรงพระบรมศพเสร็จแล้วไม่สบายพระองค์ แล้วมอบการให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์เป็นธุระในการพระบรมศพ แล้วประทานพระมหาพิชัยมงกุฎให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนบำราบปรปักษ์ สรวมพระบรมศพแทน ฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนบำราบปรปักษ์ จัดแจงกะการพระบรมศพเสร็จแล้ว เชิญเข้าไปประดิษฐานในพระโกศทองคำจำหลักลายกุดั่นประดับพลอย แล้วตั้งกระบวนแห่ไปออกประตูสนามราชกิจ ประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตามเยี่ยงอย่างราชประเพณีพระบรมศพพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโอรส พระราชธิดา พระเจ้าลูกยาเธอเดิม ๒ พระองค์ ในเศวตฉัตร สมเด็จเจ้าฟ้า ๕ พระองค์ และพระเจ้าลูกยาเธอ ฝ่ายหน้า ๓๓ พระองค์ ฝ่ายใน ๔๒ พระองค์ รวม ๘๒ พระองค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ