๑๒๕. งานพระศพกรมพระพิทักษเทเวศร และพระองค์เจ้าใย

ครั้นถึงณเดือน ๘ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] เชิญพระศพพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิทักษเทเวศร พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าใย ขึ้นบนพระยานุมาศ ๓ ลำคาน ตั้งกระบวนแห่แต่หอกลองไปเข้าพระเมรุท้องสนามหลวง พร้อมกันทั้ง ๒ พระศพ มีการสมโภช ๓ วัน ๓ คืน ครั้นณวันเดือน ๘ ขึ้น ๙ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิง[๑] จันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ