๑๗๖. ทำกะโจมไฟที่หลังสันดอน

ในปีขาลนั้น โปรดฯ ให้พระยาเทพอรชุนไปทำไลต์เฮาส์ คือเรือนตะเกียง๗ ที่หลังสันดอนสำหรับเรือลูกค้าเป็นที่หมายทางเข้าออก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ