๙๔. สุลต่านมะหมุดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

เมื่อณเดือน ๗ เจ้าพระยาสงขลาแต่งเรือกำปั่นให้กรมการลงไปเตือนต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน เครื่องบรรณาการเมืองตรังกานู สุลต่านมะหมุดกับบุตรภรรยา ก็โดยสารเรือเมืองสงขลาเข้ามาเป็นจำนวนคนนายไพร่ชายหญิง ๖๐ คน เจ้าพระยาสงขลาส่งเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ณวันพฤหัสบดีเดือน ๘ อุตราสาธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] โปรดฯ ให้ไปอยู่ที่เรือนริมวังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระราชทานเข้าสารเงินเดือนให้เจ้าพนักงานไปจ่ายให้พอสมควร ณวันศุกรเดือน ๘ อุตราสาธ แรม ๔ ค่ำ โปรดฯ ให้สุลต่านเข้าเฝ้าพร้อมด้วยศรีตวันกรมการเมืองตรังกานู ซึ่งเข้ามาถวายต้นไม้ทองเงิน เสด็จออกรับใหญ่ให้เป็นเกียรติยศแก่สุลต่านมะหมุด ๆ คิดถึงพระเดชพระคุณ จึงยกน้องหญิงต่างมารดาอายุ ๒๓ ปี ชื่อตนกูสุปิยา ถวายให้ทำราชการอยู่ข้างใน

ในเดือน ๘ นั้น เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์(เสือ) ป่วยเป็นบิด ถึงแก่อนิจกรรมอายุนับเรียงปีได้ ๗๕ ปี ครั้นณเดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ[๒] ได้ยกโกศศพเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ไปเข้าเมรุวัดสระเกศ ณ เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ พระราชทานเพลิง[๑] วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ฯ

[๒] วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ