๑๔๔. งานฉลองสพานและถนน

ในปีชวดนั้น การทำสพานและถนนเสร็จแล้ว ทั้งในกรุงนอกกรุงเมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ[๑] โปรดฯ ให้มีการฉลอง ๓ วัน ๓ คืนเป็นการมโหรสพใหญ่มีระทาดอกไม้สูง ๑๒ วา ๔ ระทา ที่หน้าพระที่นั่งไชยชุมพล ครั้นการฉลองเสร็จแล้ว ก็เสด็จไปประพาสถนนใหม่นั้นทุกสาย[๑] อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ