๑๗๘. มีละครทำขวัญพระบรมมหาราชวัง

ในปีขาลนั้นเจ้าจอมเป้าบุตรพระยาบริรักษภูธรโกรธว่าอีกิมจูทาสหนี จับตัวได้ผูกมืออีกิมจูทาสเฆี่ยนจนขาดใจตายในพระราชวังข้างใน รับสั่งให้เจ้าจอมเป้ามีละครทำขวัญพระราชวังทุกประตู

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ