๑๘๑. ฝรั่งเศสได้เมืองญวน ๓ เมือง

ฝ่ายข้างเมืองญวน เมื่อวันศุกรเดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ[1] อัดมิราลเดลากรอนเดให้ทหารไปตีเอาป้อมใหญ่เมืองวินลอง วันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๕ ค่ำ ให้ทหารไปตีเอาเมืองโจฎก ณวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ให้ทหารไปตีเอาเมืองบันทายมาศ ญวนไม่ได้สู้รบทิ้งเมืองเสียทั้ง ๓ ตำบล[1] วันที่ ๒๑ มิถุนายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ