๒๙. สมณทูตกลับจากลังกาทวีป

ครั้นมาถึง ณวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๑] พระอโนมมุนี และพระสงฆ์ที่ไปเกาะลังกากลับเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ และพระราชาคณะทั้งปวงก็ลงไปรับขึ้นมากรุงเทพมหานคร พระอโนมมุนีเข้าเฝ้ากราบทูลว่า ได้ส่งหนังสือและจำหน่ายของที่พระราชทานให้ชาวลังกาเสร็จแล้ว ครั้นจะไปนมัสการพระทันตธาตุเห็นว่าจวนมรสุมจึงได้ใช้ใบกลับเข้ามา ออกจากท่าเมืองคาลุมาถึงเมืองสิงคโปร์ณวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑๓ ค่ำ[๒] ตันกิมจิ๋งให้คนใช้ถือหนังสือลงมาเชิญให้ขึ้นไปพักบนตึกสวนดอกไม้ ๙ วัน หมื่นแกล้วสาครกัปตัน นายทรัพย์นายเรือจัดการในเรือเสร็จแล้วจึงได้ออกจากเมืองสิงคโปร์กลับเข้ามากรุงเทพมหานคร[๑] อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ฯ

[๒] พฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ