๑๒๑. งานโสกันต์

ครั้นมาถึงณเดือน ๖ ขึ้น ๒ ค่ำ ๓ ค่ำ ๔ ค่ำ[๑] ได้ตั้งการมงคลพิธีโสกันต์ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา พระองค์เจ้าโต ในพระบวรราชวัง หม่อมเจ้าหลานเธอ ในกรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร พระสงฆ์ ๒๕ รูป สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลาบ่ายแห่ออกทางประตูสนามราชกิจมาฟังพระสงฆ์สวด รุ่งขึ้นณวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ เวลาเช้า แห่มาโสกันต์

ครั้งนั้นทรงพระราชดำริให้เจ้าพนักงาน ทำพระเสลี่ยงเป็นอย่างใหม่แทนพระยานุมาศ แต่ยกรูปครุฑเสีย ผูกคาน ๔ มีคนหาม ๘ อย่างพระยานุมาศ กระบวนแห่นั้นเหมือนโสกันต์พิธีตรุษ[๑] อาทิตย์ที่ ๑๙ จันทร์ที่ ๒๐ อังคารที่ ๒๑ เมษายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ