๑๒๓. งานพระศพพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร

ฝ่ายการพระเมรุพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ที่ท้องสนามหลวง เจ้าพนักงานทำเป็นเมรุขนาดกลางเสร็จแล้ว ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ[๑] เวลาพลบค่ำ ได้เชิญพระศพพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธรลงเรือกิ่งแต่วัง แห่มาประทับหน้าวัดพระเชตุพน รุ่งขึ้นณวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๙ ค่ำ เชิญพระศพขึ้นพระยานุมาศ แห่แต่หอกลองไปเข้าเมรุ มีการสมโภช ๔ วัน ๔ คืน ก็ได้โปรดฯ ให้เจ้าพนักงานพากำมดันเรบุญไปดูงานพระศพด้วย ครั้นณวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ พระราชทานเพลิง[๑] วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ