๑๑๗. พระราชพิธีรับพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล

ครั้นมาถึงเดือน ๒ ข้างขึ้น พระฤกษ์จะได้ตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล ตั้งการพระราชพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จัดการปักราชวัติฉัตรเบญจรงเครื่องเล่นกระบวนแห่เหมือนอย่างโสกันต์ใหญ่ จัดการพิธีแล้ว ณวันเสาร์ เดือน ๒ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] เวลาบ่ายพระสงฆ์ ๒๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉันแล้วจะได้ถวายไชยมงคลด้วย เมื่อเวลาพระฤกษ์อาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏลงทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี เชิญพระสุพรรณบัฏขึ้นสถิตไว้ในพระแท่นมณฑล ณวันเดือน ๒ขึ้น ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ ๑๐ ค่ำ เวลาบ่ายพระสงฆ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งน้ำวงด้าย สวดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๕ รูปตามกำหนด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทร์มณฑลทรงพระราชยานคู่เคียงที่ ๑ เจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี เจ้าเชียงใหม่ (กาวิโลรส) ที่ ๒ เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยานครราชสีมา เป็นตระกูลในพระยาเกษตรรักษา (สิงห์) ที่ ๓ พระยามนตรีสุริยวงศ์ (นุช) พระยาศรีพิพัฒน์ (แก้ว) ที่ ๔ พระยาราชภักดี พระยามหาอำมาตย์ ที่ ๕ พระยาราชบุรี พระยาราชพงศานุรักษ์ ที่ ๖ พระยาประชาชีพ จมื่นจิตรเสน่ห์ บุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ตั้งกระบวนแห่ที่ฉนวนในพระที่นั่งนงคราญสโมสร ออกประตูราชสำราญ กระบวนแห่เครื่องขาว มาฟังสวดพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๓ วัน

ครั้นณวันพุธ เดือน ๒ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๒] เวลาย่ำรุ่งแล้ว ๕ บาท พระฤกษ์จะได้รับพระสุพรรณบัฏและสรงด้วย ตั้งกระบวนแห่ที่พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ มาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รับพระสุพรรณบัฏสรงแล้ว กระบวนแห่ก็ผลัดเครื่องชมพูแห่กลับไปเข้าประตูราชสำราญ เวลาบ่ายก็แห่เครื่องชมพูมาสมโภชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกเวลา ๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จรับพระกรและส่ง ก็เหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เสร็จการถวายพระนาม[๑] วันที่ ๒๗ ธันวาคม ฯ

[๒] วันที่ ๓๑ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ