๘๖. องค์พระหริรักษ์ เจ้ากรุงกัมพูชา สุรคต

ฝ่ายที่เมืองเขมรองค์พระหริรักษรามมหาอิศราธิบดีป่วย ทำศึกอยู่ด้วยเจ้าพระยาบดินทรเดชา ๘ ปี ได้รับสุพรรณบัฏแล้วทรงราชย์มาได้ ๑๓ ปี รวม ๒๑ ปี ครั้นถึงเดือน ๒ ปีวอกสุรคต อายุนับได้ ๖๕ ปี องค์พระหริรักษ์มีบุตรชายชื่อ นักองค์ราชาวดี ๑ นักองค์ศรีสวัสดิ์ ๑ นักองค์วัตถา ๑ นักองค์ศิริวงศ์ ๑ นักองค์แก้วมโนหอ ๑ นักองค์สุวรรณหงส์ ๑ นักองค์ดรอหุก ๑ บุตรหญิง นักองค์จงกลนี ๑ นักองค์พระราชธิดา ๑ นักองค์ศรีวรกษัตริย์ ๑ นักองค์อุบลปรีดา ๑ นักองค์กระเบน ๑ นักองค์สรออุก ๑ นักองค์กระเมียด ๑ นักองค์ดอกเดื่อ ๑ นักองค์ตรอลน ๑ นักองค์มุม ๑ นักองค์เภา ๑ รวม ๑๘ คน แล้วองค์เจ้าวัตถาที่ ๓ ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จึงกราบถวายบังคมลาออกไปเยี่ยมศพบิดา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ