๙๑. ราชทูตกราบถวายบังคมลา

ลุศักราช ๑๒๒๓ ปีระกา ตรีศก[๑] เป็นปีที่ ๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๒] พระยาศรีพิพัฒน์ ราชทูต อุปทูต ตรีทูต ได้กราบถวายบังคมลาไป

ฝ่ายที่เมืองญวนสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอ ให้อัดมิราลกอนตราบอนาดมาเปลี่ยนอัดมิราลริโกกลับไป อัดมิราลกอนตราบอนาดได้ให้ทหารไปตี ได้เมืองสมิถ่อ ณวันศุกรเดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ[๓][๑] พ.ศ. ๒๔๐๔ ฯ

[๒] วันที่ ๒๑ มีนาคม ฯ

[๓] วันที่ ๑๒ เมษายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ