๑๔๑. พระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยานิกรบดินทร์

ครั้นณวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ ได้ยกโกศศพเจ้าพระยานิกรบดินทร์ที่สมุหนายก แห่ไปเข้าสู่มณฑปผ้าขาว ครั้นณวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๗ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ