๑๕๖. ตั้งผู้ปรึกษาทำหนังสือสัญญาเขตต์แดนเมืองเขมร

ลุศักราช ๑๒๒๗ ปีฉลู สัปตศก[๑] เป็นปีที่ ๑๕ ณวันศุกร เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำ[๒] มองซิเออร์ออบาเรต กงสุลฝรั่งเศสมีหนังสือมาว่า สมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงฝรั่งเศส ให้มาทำหนังสือสัญญาการเมืองเขมรและเขตต์แดนเมืองเขมรเสียให้แล้ว จะไม่ได้วิวาทกัน เป็นหนังสือสัญญา ๖ ข้อ มองซิเออร์ออบาเรตได้โครงหนังสือสัญญามายื่นต่อเจ้าพนักงาน ได้นำขึ้นกราบบังคมทูลทรงทราบแล้ว ตั้งให้พณฯหัวท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม เป็นผู้ปรึกษาทำหนังสือสัญญาด้วยมองซิเออร์ออบาเรต ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เห็นความในข้อ ๔ ว่า เมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราฐ ยกให้เป็นสิทธิ์ฝ่ายไทยวัดตรา แต่จะปักเขตต์แดนลงที่ตรงไรหามีความชัดไม่ จึงขอแก้ลงให้ชัดว่า จะปักปันเขตต์แดนกันเพียงนั้นๆ ตามซึ่งมีอยู่ในกาลทุกวันนี้ มองซิเออร์ออบาเรตก็ไม่ยอม แล้วได้ขออีกข้อ ๑ ว่า แผนที่ซึ่งอัดมิราลกอนตราบอนาดทำเขตต์แดนไทยกับเขมร ติดต่อกันเพียงนั้นๆ ก็เป็นยุตติธรรมดีอยู่แล้ว ขอให้ลงข้อสัญญาตามแผนที่นั้น มองซิเออร์ออบาเรตก็ไม่ยอม ความจึงไม่ตกลงค้างกันอยู่[๑] พ.ศ. ๒๕๐๘

[๒] เสาร์ที่ ๑ เมษายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ