๔๑. ได้พระวิสุทธรัตนกริณี ช้างพังเผือกโท

ในเดือน ๔ ปีขาลนั้น พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคล้องได้ช้างพังเผือกโทที่ป่าฉมาตฉะบาอีกช้าง ๑ สูง ๔ ศอก ๑๑ นิ้ว ฝึกหัดเชื่องราบแล้ว เดินช้างมาถึงป้อมเพ็ชรกรุงเก่า ณวันศุกร เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปรับ ตั้งโรงสมโภชที่ป้อมเพ็ชร์ ๓ วัน แล้วล่องแพลงมาถึงกรุงเทพมหานคร วันพุธ เดือน ๔ แรม ๕ ค่ำ[๒] มีการสมโภชที่ท้องสนามไชยหน้าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ มีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน ถ้าประสมสีแดงเป็นพื้นเจือเหลือง ขนานนาม พระวิสุทธรัตนกิริณี โบกษรหัสดีตระกูล สกลบริบูรณ์บริสุทธิเศวต คชพิเศษวรลักษณ เฉลิมราชศักดิ์สยามโลกยาธิเบนทร์ ปรเมนทรมหาราชาธิราช บุญวราดุลยฤทธิสมาหาร สรรพาการศุภโสภณ มงคลคุณประเสริฐเลิศฟ้า แล้วพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราพระสุนทรราชวงศา หมอควาญได้ ๕ ชั่ง ผูกไว้ที่โรงพระเทพกุญชร[๑] วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ฯ

[๒] จันทร์ที่ ๕ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ