๑๖๐. ทรงเปลี่ยนนามเจ้าพระยาทิพากรวงศ์

ครั้นมาถึงณเดือน ๑๑ ทรงพระราชดำริว่า ชื่อเจ้าพระยารวิวงศ์ซึ่งรับราชการกรมท่า ชื่อเป็นกาฬกัณณีหาทันพิจารณาไม่ จึงป่วยไข้อยู่ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ ลงนามในแผ่นสุพรรณบัฏว่า เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี นานาไพรัชไมตรีบริรักษ ยุติธรรมพิทักษ์ราชศักดานุการราชสมบัติ สารพิพัฒน์ปทุมรัตนมุรธาธร สมุททตีรนครเกษตราธิบาล สรรพดิฐการมหิศวรฤทธิธาดา พิพิธกุศลจริยาภิทธยาศรัย อภัยพิรียบรากรมพาหุ เสด็จไปพระราชทานน้ำสังข์ สุพรรณบัฏ มาลาเสาสเทิน เสื้อจีบ แหวนนพเก้า สังข์เลี่ยมทอง กล้องยาแดง ตลับประดับเพ็ชร์

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ